Herzienning curriculum Gezondheidzorg Assistanten

Herzienning curriculum Gezondheidzorg Assistanten

Project omschrijving:
De Medische Zending is de zorgverlener als het komt op de gezondheid van de gemeenschappen in het binnenland. De gezondheidszorg assistenten die een spil zijn in het bieden van deze zorg, worden zelf opgeleid door de Medische Zending. Om te blijven voorzien in de kwaliteit van de zorg, is het van belang om het geboden curriculum van de gezondheidszorg assistenten te herzien en verder te integreren in het primary health care model die de Medische Zending hanteert in haar beleid.  Met de verschillende stakeholders en docenten wordt er gekeken naar het bestaande curriculum en die zodanig aanpassen dat het aansluit bij het beleidsplan 2016-2018 van MZ.

Doel project:
Het is de bedoeling om het gezondheidzorg assistenten curriculum zodanig te herzien dat zij:
– een beter zicht hebben op volksgezondheid
– het creëren van een meer geprofessionaliseerde opleiding die gezondheidzorg assistent meer carrière mogelijkheden biedt
– kwaliteit zorg bieden aan de clienten van MZ en de GZA’s trainen in leiderschap technieken die overeen komen in de strategie van de geintregeerde primary health care.