Opleiding tot Gezondheidzorg Assistent

Opleiding tot Gezondheidzorg Assistent

Project omschrijving:
De gezondheidszorg wordt verleend door gezondheidswerkers van verschillend opleidingsniveau met een duidelijk afgebakend, verantwoordelijkheidsniveau. Het merendeel van de gezondheidswerkers zijn personen uit lokale gemeenschappen die door de Medische Zending zijn opgeleid; de zogeheten Gezondheidzorg Assistenten (GZA’s).

Deze GZA’s zijn in de dagelijkse praktijk het eerste aanspreekpunt voor patiënten en worden zodanig opgeleid dat zij in staat zijn om de meeste hulpvragen waarmee een cliënt zich presenteert, aan te pakken. Dit varieert van het houden van spreekuur, verstrekken van medicamenten, geven van gezondheidsvoorlichting, vaccineren, houden van kinder consultatie tot het hechten van wonden en leiden van bevallingen.

De gezondheidzorg assistent is dus een professional die door de Medische Zending gedurende 4 jaar wordt opgeleid om onder supervisie van een ressort arts of een regio coördinator, gezondheidszorg te bieden aan de bewoners van het binnenland conform het iPHC-zorgmodel. Deze opleiding is een competentiegerichte opleiding vanwege de dagelijkse praktijk, waarin zich onvoorziene situaties voordoen die om integratie van kennis, vaardigheden en houding vragen. In de competentiegerichte opleiding van de Medische Zending staan leervaardigheden centraal. Ook na de opleiding zal de GZA voortdurend moeten blijven leren.

Tot op heden is de Medische Zending de enige organisatie in Suriname die de opleiding tot Gezondheidzorg assistent aanbiedt. De Medische Zending is, mede vanwege de organisatiemissie, verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding en voor die van de opgeleide GZA’s. Zij zijn immers dé spil waar het werk van de Medische Zending om draait. Door blijvend te investeren in verbetering van het onderwijs, zal ook de kwaliteit van het werk verbeteren.

Doel project:
De Medische Zending heeft echter, helaas niet voldoende middelen om deze blijvende investering aldoor te plegen. Alhoewel de organisatie door het Ministerie van Volksgezondheid wordt gesubsidieerd, zijn deze middelen niet toereikend om 100% te voorzien in de exploitatie kosten van de organisatie, laat staan investeringen zoals de financiering van de GZA-opleiding. Daarnaast blijkt ook dat deze cruciale middelen in de vorm van subsidie niet altijd tijdig ter beschikking worden gesteld waardoor de voortgang van de kerntaken regelmatig in gevaar komt. Daarom is de Medische Zending voor financiering steeds meer afhankelijk geworden van donoren. Deze financiële ondersteuning wordt projectmatig gezocht bij zowel nationale als internationale organisaties met hetzelfde hart voor de gezondheid en welzijn van de mens. De financiële tekorten bestaan uit kosten voor o.a. logistiek; boot-, land- en luchttransporten, aanschaf en distributie van medicamenten, kosten voor de opleiding van gezondheidswerkers, iPHC-gerelateerde kosten, aanschaf van instrumentarium, opzet en restauratie van poliklinieken etc.

De Opleiding tot GZA richt ons dus wederom naar donoren zoals u die, al dan niet gedeeltelijk, de financiering voor deze belangrijke investering willen dragen. Tot op dit moment wordt er nog gezocht naar co-financierders. Mogelijkheden tot online doneren kan via de website van het Zeister Zendingsgenootschap. Voor meer informatie over dit project mail gerust naar: projectenbureau@medischezending.sr