PROSAMIGO: Promoting Health in Small Artisanal Mining of Gold

PROSAMIGO: Promoting Health in Small Artisanal Mining of Gold

Project omschrijving:

Medische Zending voert samen met het Radboudumc een onderzoek uit naar de kennis over de gevolgen van goudwinning voor de gezondheid  onder de goudwinners en de lokale bevolking. In het project wordt vooral gekeken naar kwik. In een voorlichtingsprogramma willen we kennis en bewustzijn over de gevolgen van kwik voor de gezondheid vergroten. We bieden mogelijkheden aan waarmee de bewoners hun eigen opname van kwik kunnen verminderen. Ook gaan we de haalbaarheid van een programma onderzoeken waarbij de opname van kwik in het lichaam wordt gemeten.

Voor wie doen we dit project?

De doelgroepen zijn de goudwinners en lokale bewoners in gebieden waar kleinschalige goudwinning plaatsvindt. Bij de kleinschalige goudwinning in Suriname wordt kwik gebruikt. Blootstelling aan kwik vormt een bedreiging voor de gezondheid van zowel de goudwinners als de lokale bevolking.

Wat zijn de effecten van de goudwinning op de gezondheid?

Goudwinners kunnen tijdens het gebruik van kwik de dampen inademen. Het ingeademde kwik kan het centrale zenuwstelsel en de nieren aantasten. Er kunnen verschillende klachten optreden, zoals vermoeidheid, coördinatiestoornissen, hoofdpijn en psychische problemen. Deze gezondheidseffecten zijn over het algemeen tijdelijk, maar bij een zeer hoge blootstelling kan de gezondheidsschade ook blijvend zijn.

Wat is het gezondheidsrisico van kwik in het milieu?

Als kwik in oppervlaktewater terecht komt wordt het omgezet in een giftige vorm (methylkwik). Via de voedselketen komt deze stof in zoetwatervis terecht. Door het eten van deze vis kan methylkwik worden opgenomen en tot gezondheidsklachten leiden. Vooral zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en kinderen zijn gevoeliger voor de  effecten van kwik en methylkwik.

Welke resultaten verwachten we?

In dit project willen wij een gezondheidsvoorlichtingsprogramma ontwikkelen om het kennisniveau over de gezondheidseffecten van kwik en kwikverbindingen te verhogen. Ook willen we de goudwinners en bewoners vertellen wat ze zelf zouden kunnen doen om de opname van kwik te verminderen en zo de gezondheidseffecten te beperken. Tevens willen wij onderzoek doen naar de haalbaarheid van het opzetten van een programma voor biologische monitoring van kwik (bloed, urine, uitgeademde lucht en haar) bij goudwinners en bij volwassenen en kinderen uit de lokale bevolking.

Onderstaand kunt u het eindrapport downloaden voor de resultaten

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorlichtingsmateriaal

Onderstaand het voorlichtingsmateriaal dat is ontwikkeld voor de gemeenschappen in 3 talen die de doelgroepen spreken