“In 2015 en 2016 is er een gezamenlijk een kwik project uitgevoerd door De Medische Zending Primary Health Care Suriname en RadboudUMC, Nijmegen. Er is vooral onderzoek gedaan om inzicht te krijgen  in het kennisniveau van de doelgroepen in en rondom de goudvelden in het binnenland van Suriname over kwik en de gezondheidseffecten daarvan. Op basis van de resultaten is er een gezondheidsvoorlichtingsprogramma ontwikkeld en geïmplementeerd. Het effect van de voorlichtingscampagne is gemeten door voorafgaand een baseline vast te stellen door middel van interviews met bewoners van de geselecteerde grondgebieden en omliggende dorpen. Na implementatie van het ontwikkeld voorlichtingsmateriaal is er een nameting van de kennis onder de gekozen doelgroep gedaan. In dit rapport zijn de resultaten van dit onderzoek te zien. Ook geeft het rapport aan hoe het onderzoek heeft plaatsgevonden.

Download Eindrapport Prosamigo project.