–    Heeft MZ een adres waarop zij hun visum/verblijf kunnen aanvragen?
De Medische Zending kan helaas geen visum of verblijf via haar adres laten aanvragen. U moet hierover afstemmen met de organisatie of het ziekenhuis waar u uw overige co-schappen loopt. De co-schappen in het ziekenhuis duren immers langer dan die van de Medische Zending.

–    Is er een stagebegeleider(arts) aanwezig bij de stage?
Elke polikliniek heeft een verantwoordelijke gezondheidsassistent die onder supervisie van een arts of regio manager ( die ook arts is ) werkt. Voor de kijkstage is er geen expliciete begeleiding. U wordt opgevangen door de verantwoordelijke en bent ook aan hem / haar verantwoording schuldig gedurende uw stage.

–    Is er een toelatingsprocedure?
U moet een co-assistent zijn die reeds co-schappen loopt of hiermee zal starten. Vervolgens moet u op de website zelf reserveren in de digitale kalender voor de periode waarin u uw stage wenst te doen en het digitale aanmeldformulier invullen. Uw aanmeldformulier en CV mailt u naar het adres info@medischezending.sr
Pas als de reservering door de Medische Zending is bevestigd is deze definitief. Hierna zal de medewerker van MZ verder met u afstemmen over het verloop van uw stage. Voor uitgebreide informatie over de stage verwijzen wij u naar de algemene info t.b.v. stagiaires op de website.

–    Kunnen de onderwerpen voor de klinische les vooraf gemaild worden zodat de co-assistent zich kan voorbereiden?
Dat kan, maar dat moet u afstemmen met de medewerker die uw reservering bevestigd.

–    Wat zijn de transportkosten naar de stageplaatsen?
Wij kunnen geen exacte bedragen doorgeven, omdat de prijs afhankelijk is van verschillende factoren zoals de weeromstandigheden, waterstand in de rivieren etc. Bijvoorbeeld: de kosten voor een boottrip liggen veel hoger bij een lage dan hoge waterstand. Verder zijn de kosten ook afhankelijk van de wijze waarop u getransporteerd wenst te worden naar uw stageplaats.

–    Kan het geld (verblijf van de student op de poli) vooraf overgemaakt worden op het rekeningnummer van MZ?
De Medische Zending geeft de voorkeur aan contante betaling, omdat zij over automatische overmakingen bankkosten dient te betalen. Trouwens ook de student betaalt bij automatische overmakingen bankkosten.

–    Indien de student zich niet op de afgesproken datum kan aanmelden, wat kan hij/zij in dat geval dan wel doen?
U kunt tijdig hetzij via mail of telefonisch hierover afstemmen met de medewerker die uw stage in orde maakt. Dan kan er een nieuwe afspraak gemaakt worden.

–    Waarom mogen er geen gasten in het verblijf van de Medische Zending op de polikliniek overnachten?
De verblijven van de Medische Zending zijn niet erop uitgerust om meer dan een co-assistent te accommoderen. Indien u aan deze regel voorbijgaat wordt uw stage onmiddellijk verbroken en dient u het verblijf van de Medische Zending meteen te verlaten.

–    Wat houdt de klinische les eigenlijk in, is het een onderzoek dat de student moet doen en is het wel van toepassing?
De klinische les is geen onderzoek. Het is een presentatie over een klinisch onderwerp die door de co-assistent in elkaar is gezet en vervolgens verzorgd moet worden voor de gezondheidsassistenten op de poliklinieken. De onderwerpen van de klinische lessen zijn zorgvuldig door de artsen uitgekozen, omdat deze vaak betrekking hebben op ziektebeelden die regelmatig op de poliklinieken worden gezien. Deze lessen zijn dus zeker van toepassing, omdat het de gezondheidsassistenten versterkt.