De Medische Zending kan op het ogenblik slechts op de polikliniek te Djoemoe en Laduani co-assistenten voorzien van een stageplaats t.b.v. deze kijkstage.

Deze binnenlandse stage is slechts een kijkstage en is uitsluitend bestemd voor co-assistenten geneeskunde. De stage duurt minimaal een (1) week en maximaal twee (2) weken van maandag tot en met vrijdag. De aanmelding voor deze stage geschiedt uitsluitend via het formulier op de pagina van de desbetreffende plaats (zie het menu aan de linkerkant).

De beschikbare poliklinieken kunnen gezien de accommodatie, het patiënten aanbod en de begeleiding, als geschikt worden geacht voor alle co-assistenten die een co-assistentschap wensen te lopen in Suriname. De stage is zodanig ingericht dat er zoveel als mogelijk meegedraaid wordt in het team dat op de geselecteerde posten aanwezig is. Hierdoor wordt er een compleet beeld van de Primary Health Care verkregen. De stagiaire ondersteunt waar nodig de plaatselijke gezondheidswerkers bij de curatieve, maar vooral ook bij de preventieve zorg. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt echter bij de ressort-arts van het desbetreffende ressort en indien die niet aanwezig is bij de verantwoordelijke verpleegkundige of gezondheidsassistent. De co-assistent is te allen tijde dan ook verantwoording verschuldigd aan deze personen, zowel voor het medisch als niet medisch deel. Bij tijdelijk vertrek van de post dient de stagiaire hiervoor toestemming te hebben van de ressort-arts en hiervan ook melding te maken aan de verantwoordelijke ter plekke.

Het centrale doel van de stage is meekijken in het gehanteerde systeem, waarbij de gezondheidswerkers in het binnenland (gezondheidsassistenten, polikliniekhulpen, laboratoriummedewerkers) de centrale spil vormen en worden gesuperviseerd door artsen.

Aanmelding

Onderstaand geven wij u aan hoe u zich voor deze stage kunt aanmelden.

  1. Gaat u in de Djoemoe of Laduani stagekalender bij de gewenste plaats na als de periode, waarin u stage wenst te lopen beschikbaar is. Als de periode beschikbaar is, kunt u dit in de kalender reserveren. Op sommige locaties is het mogelijk met meer dan 1 persoon tegelijkertijd stage te lopen.
  2. Upload vervolgens uw CV en vul het aanmeldingsformulier. ( Gelieve CV te plaatsen onder uw naam bv. CV_Johan Smith)
  3. Klick op de verstuur knop.

Let op: Uw reservering is pas definitief als u een ontvangstbevestiging van het Secretariaat van de Medische Zending ontvangt, nadat u uw aanmeldingsformulier en CV heeft opgestuurd. Uw stukken worden namelijk eerst beoordeeld door een arts, voordat er toestemming verleend wordt voor de stage.

De ontvangstbevestiging kunt u binnen twee dagen, nadat u uw aanmeldingsformulier en CV heeft opgestuurd, verwachten. Hierin geven wij aan of uw reservering goedgekeurd is en spreken een datum met u af, waarop u kunt langslopen om verdere afspraken inzake de stage en de betaling in orde te maken. Indien u zich zonder bericht niet aanmeldt op deze datum, wordt uw reservering geannuleerd. De afspraken worden gemaakt op de dinsdag en donderdag tussen 12.00 en 14.00 uur. Uw stage is pas definitief als u aan alle gemaakte afspraken voldaan heb.

 

Klinische les

Wij zien graag dat u tijdens uw stage periode een klinische les van ongeveer 15 min verzorgd voor de gezondheidswerkers op de polikliniek. Bij uw aanmelding op ons kantoor kunt u kiezen uit een lijst met onderwerpen die verzorgd kunnen worden. Na afstemming kan deze lijst eventueel ook naar u gemaild worden om een keus te maken. De klinische les (met bronvermelding) die door u voorbereid is, wordt het liefst aangeleverd in een Words document. Er is geen presentatie materiaal alzodanig aanwezig, de poli’s beschikken eventueel over een schrijfbord die gebruikt kan worden. De klinische les moet tenminste 2 weken vóór vertrek naar uw stage plek, naar ons gemaild worden voor screening door de verantwoordelijke arts in Paramaribo.Na de screening zal er telefonisch contact met u worden opgenomen over de bevindingen van de arts. Vervolgens dient u uw klinische les (in tweevoud) op te halen of elders uit te printen. Eén exemplaar is voor u bestemd en het ander exemplaar moet u afgeven aan de verantwoordelijke broeder/zuster op de poli van uw stageplek.

Kosten (accomodatie)

Aan accommodatiekosten betaalt u Euro 100,- per week op ons kantoor in Paramaribo. Dit bedrag moet contant voldaan worden en mag ook in SRD tegen de geldende dagkoers. De overige kosten zoals transportkosten, consumptie etc. zijn voor uw eigen rekening.

Op de genoemde posten is er of een gedeelde accommodatie of een volledige woning ter beschikking. Deze accommodaties beschikken tenminste over:

  1. Bed of hangmat faciliteit(eigen hangmat, eigen klamboe en beddengoed meenemen)
  2. Kook gelegenheid
  3. Pannen, kookgerei, bestek, borden en glazen.

In het binnenland is er niet altijd een koelkast of andere koelfaciliteit gezien de beperkte energie voorziening. Mogelijk dat bij een van de gezondheidswerkers of bij entrepreneurs in het dorp tegen betaling wel gebruik kan worden gemaakt van koelfaciliteiten. De student dient voor de eigen voeding te zorgen.
Het is niet toegestaan om gasten te laten overnachten in de accommodaties.
Inrichting of delen daarvan die door onverantwoord gebruik beschadigd raken zullen verhaald worden op de student.

Communicatie

Indien u vanuit uw stageplek wilt bellen of gebeld wilt worden kunt u een simkaart aanschaffen van Telesur of Digicel. Ook kunt u gebruik maken van een Telesur “Tweelandensim”, waarop u een zowel een Nederlands en een Surinaams mobiel nummer heeft.

Indeling

Let op: wij kunnen niet op elke polikliniek gelijktijdig, meer dan één coassistent per medische post accommoderen. Daarom verzoeken wij u als u met meer dan 1 persoon een stage wenst te lopen, goed in de kalender na te gaan, op welke polikliniek dat mogelijk is. Deze mogelijkheid blijkt namelijk duidelijk uit de kalender.

Transport

De posten zijn te bereiken met openbaar vervoer (bus+boot), elke dag, behalve op de zondag.

De transportkosten zijn ook voor eigen rekening en worden ter plaatste voldaan (geen reservering nodig).

Voor overige vragen wil ik u gaarne verwijzen naar onze menu item “Veel gestelde vragen”. Mocht het antwoord op uw vraag hierin niet voorkomen, dan kunt u ons hieromtrent mailen.

Reizen naar Djoemoe
Atjonie 2 resized

Boten op Atjonie

Dagelijks vertrekken busjes vanaf de Saramaccastraat richting Atjoni. De busjes vertrekken al heel vroeg, meestal tussen 07.00 uur en 09.00 uur in de ochtend en de rit duurt naar Atjoni duurt ruim 3 uren. Vanaf Atjoni vertrekken er boten naar de verschillende dorpen aan de Surinamerivier, dus ook naar Djoemoe. Afhankelijk van de waterstand kan de reis over de rivier ongeveer 4 tot 6 uur.

Op Djoemoe kan er een boot geregeld worden naar Atjoni. Meestal vertrekt de boot al om 06.30 uur in de ochtend vanuit Djoemoe. Te Atjoni staan meerdere busjes die route naar Paramaribo rijden.

De kosten voor de busrit zijn srd 70,- en voor de bootrit srd120,-( prijzen onder voorbehoud)

Reizen naar Laduani
Boten op Atjonie

Boten op Atjonie

Dagelijks vertrekken busjes vanaf de Saramaccastraat richting Atjonie. De busjes vertrekken al heel vroeg, meestal tussen 07.00uur en 09.00uur in de ochtend. De rit naar Atjonie duurt ruim 3 uren. Vanaf Atjonie vertrekkken er boten naar de verschillende dorpen aan de Surinamerivier, dus ook naar Laduani.

Afhankelijk van de waterstand kan de reis over de riveier ongeveer 1uur tot 1 1/2 uur duren. Voor de terugkeer naar de stad kan er op Laduani zelf een boot geregeld worden naar Atjoni. Te Atjonie staan  meerdere busjes die de route naar Paramaribo rijden.

De kosten voor de busrit kan srd70,- zijn. De bootrit is een enkele reis met een particuliere boot kan srd 70 kosten, de kosten van de staatsboot kunnen srd50 zijn.