De sociaal geneeskunde stage duurt minimaal een maand. Bij deze stage wordt er een onderzoek in het werkgebied van de Medische Zending gedaan, waarbij het onderwerp hiervoor in overleg met u en uw Universiteit wordt uitgekozen.

De voorkeur van de Medische Zending gaat hierbij uit naar een onderzoek, dat getoetst is aan de beleidsdoelen van de Medische Zending én relevant voor de organisatie is. Indien u zo een onderwerp kiest kunt u rekenen op de volledige medewerking van de Medische Zending, waarbij er data ter beschikking wordt gesteld, u in aanmerking komt voor begeleiding en de logistieke- en accommodatie kosten die met deze stage gepaard gaan worden u tegen de kostprijs aangeboden.

U mag uiteraard ook zelf een onderzoeksvoorstel kiezen, maar als deze niet getoetst kan worden aan de beleidsdoelen en niet relevant voor de organisatie is, kunnen wij u niet faciliteren.

Om de keuze voor een onderzoeksvoorstel dat relevant is voor de Medische Zending te vergemakkelijken, wordt er op regelmatige basis een lijst met onderwerpen door ons vastgesteld. Om inzage hierin te krijgen, kunt u contact opnemen met de afdeling Monitoring Evaluatie Surveillance en Onderzoek ( MESO ) van de Medische Zending op het adres meso@medischezending.sr

Coassistenten die deze stage bij de Medische Zending wensen te lopen, dienen hun aanvraag twee maanden, voor de aanvang in te dienen. Dit kan op het adres meso@medischezending.sr U mag deze stage ook met zijn tweeën lopen. De stageplek wordt door de Medische Zending aangegeven.

Aan accommodatiekosten betaalt u Euro 100,- per week op ons kantoor in Paramaribo. Dit bedrag moet contant voldaan worden en mag ook in SRD tegen de geldende dagkoers. De overige kosten zoals transportkosten, consumptie etc. zijn voor uw eigen rekening.

Ten overvloede wijzen wij u er nogmaals op dat deze stage helemaal verschilt van de kijkstage. De laatstgenoemde is slechts gericht op het meelopen op een polikliniek van de Medische Zending om inzicht te verkrijgen in onze gezondheidszorgsysteem. U mag geen handelingen verrichten en de maximale duur is twee weken. Daarom verzoeken wij u bij de aanvraag voor een stage duidelijk te vermelden waar uw voorkeur naar uit gaat.

Meer informatie over de onderzoeksstage wordt verstrekt, nadat uw aanvraag ingediend en goedgekeurd is.