Start vaccinatie campagne: MZ benadrukt samenwerking met gemeenschap

De Directeur van de Medische Zending heeft met het nemen van de COVID-19 vaccinatie de aftrap gegeven voor de COVID-19 vaccinatie campagne van de Medische Zending. Dit vond vandaag plaats op het Coördinatie centrum van MZ in Paramaribo. In totaal zijn er 22 personen gevaccineerd.

Met het startsein van de campagne worden de medewerkers van de Medische Zending gevaccineerd. Ook zijn er tijdens deze kick-off vertegenwoordigers uit de gemeenschap waaronder een lid van het traditioneel gezag gevaccineerd. Zij zullen MZ helpen om de boodschap ook over te brengen op de gemeenschap. De directeur van Volksgezondheid, drs. Gajadhar Sukul, heeft aangegeven blij te zijn met het team van de Medische Zending en wenst hen veel succes toe tijdens het voeren van de vaccinatie campagne in het binnenland van Suriname. Volgens hem zal het een hele uitdaging zijn, maar weet hij dat het deskundig team van Gezondheidszorg Assistenten deze uitdaging zeker aan kan. De directeur van de Medische Zending,
Herman Jintie, bedankt het totale MZ-vaccinatie team voor het treffen van de voorbereidingen van de vaccinatie campagne en wenst hen heel veel succes toe.

De voorzitter van het Stichtingsbestuur van de Medische Zending, Centhia Rozenblad, heeft haar ervaring met de COVID-19 vaccinatie met de aanwezigen gedeeld. Zij heeft de medewerkers op haar eigen manier aangemoedigd om het vaccin te nemen ter bescherming van zichzelf, hun gezin en de gemeenschap. Het zit in de bedoeling dat het team dat reeds getraind is voor het toedienen van de COVID-19 vaccinatie, deze informatie over zullen brengen op het overig personeel.