Stichting Medische Zending Primary Health Care Suriname (MZPHCS) en De Stichting One Stop Shop voor Chronische Ziekten (OSS) tekenen Convenant.

Dinsdag 10 januari 2017 is het convenant getekend tussen de MZPHS, algemeen directeur drs. E van Eer en de  OSS, project manager, dhr. D. Caffe. Dit convenant is een voorloper op een vaste samenwerking tussen deze 2 organisaties. MZPHCS verleent gezondheidsdiensten aan ongeveer 40.000 mensen die in het binnenland wonen. In een toespraak van dhr. Van Eer werd duidelijk aangegeven hoe een aangepaste levensstijl consequenties kan hebben voor de gezondheid van de mensen in het binnenland, “Vroeger waren meer dan de helft van de cliënten, malaria patiënten. Maar nu zijn er andere aandoeningen in de plaats gekomen, waaronder chronische ziekten zoals Diabetes. Steeds meer mensen in het binnenland nemen de leefstijl van de stad over met alle gevolgen van dien. Als Primary Health Care organisatie, die ‘zorg op maat’ biedt, moet daarop inspelen,” vertelde de algemene directeur van MZPHCS. Met deze samenwerking hoopt MZPHCS het principe van OSS te incorporeren in haar chronische ziekten beleid die toegepast worden op alle 56 poli’s van de Medische Zending.

Project manager van OSS, dhr. D. Caffe stond met zijn toespraak stil bij het belang van een goede samenwerking tussen alle dienstverleners in de gezondheidszorg in Suriname. In dit geval op het gebied van Noncommunicable Disease’s (NCD’s) en in het bijzonder Diabetes Mellitus (DM) voor de mensen in het binnenland.

Brokopondo wordt de eerste regio waarbij MZPHCS en de OSS gezamenlijk projecten zullen uitvoeren. Hierdoor zal de dienstverlening aan dit gebied verbeterd worden.