IMG-20150319-WA0015In samenwerking met Mind Console Center, Stichting Swarnapat en de Stichting Medische Zending Primary Health Care Suriname (MZ) is er op 15 – 17 februari een Suïcide preventie training afgerond op “Minime”. Deze ‘Gatekeeperstraining in het herkennen van suïcidaliteit’ werd door 3 artsen en 17 GZA’s bezocht. Deze 20 deelnemers komen uit de 5 regios van MZ. De training is onderdeel van de MZ mental health plan. De training werd positief ervaren. Er is aandacht besteed onderwerpen zoals het rouwproces en de rol die GZA’s hebben in het begeleiden van patiënten die suïcide of depressieve symptomen vertonen.

De kennis overdracht werd samengesteld door Drs. Widya Punwasi en de psychologe Klaitha Hanoeman. Samen met de GZA’s hebben zij met behulp van rollenspel in beeld gebracht hoe de lokale bevolking omgaat met Zelfdoding en depressie. Terwijl ook de verschillende vaardigheden, zoals het herkennen en begeleiden en de rol en de functie van GZA’s in het proces duidelijk naar voren werd gebracht. Het is de bedoeling dat de getrainde MZ medewerkers ‘Gatekeeperstraining in het herkennen van suïcidaliteit’ worden.

Gemeenschap Brownsweg geeft samen met met MZ aanzet tot bewegen
MZ lanceert informatief radioprogramma " Gesuntu Leti"