UPDATE: Precaire situatie Medische Zending ongewijzigd

De volgende berichtgeving is in het bijzonder belangrijk voor de gemeenschappen van het binnenland, de poliklinieken daar en de traditionele gezagsdragers. De minister geeft in het openbaar in een NVD-programma d.d. 11 juli 2016 aan dat er financiële problemen zijn bij de Medische Zending. Hij geeft aan dat de MZ uit eigen middelen haar operatie niet kan financieren. De indruk wordt hiermee gewekt dat MZ voorheen wel over eigen financiële middelen beschikte om de operatie te draaien. Er wordt echter op gewezen dat de gezondheidszorg van het binnenland de verantwoordelijkheid is van de overheid en de Medische Zending deze verantwoordelijkheid gedelegeerd heeft gekregen vanuit de overheid met de duidelijke instructie deze Surinamers niet financieel te belasten met de kosten. De kosten worden door de overheid aan de Medische Zending vergoed. En dat is reeds jaren zo gebeurd. De financiële problemen van de overheid hebben ertoe geleid dat MZ haar operatie nu niet kan uitvoeren. De financiële problemen zijn dus niet bij MZ begonnen.

Er is geen geld ter beschikking gesteld zoals de minister aangeeft in bedoeld NVD programma. Slechts een toezegging vanuit het ministerie van financiën werd gedaan, welke tot heden niet geresulteerd heeft in storting van gelden voor MZ ten behoeve van de gezondheidszorg in het binnenland.

 

AFDELING PCR