Vacature: Parttime Engels docent & Parttime Lichamelijke Opvoeding docent

Ter versterking van ons docentenkorps zijn wij op zoek naar een betrokken, kwaliteitsgerichte en daadkrachtige

Parttime Engels docent & Parttime Lichamelijke Opvoeding docent

Hoofddoel van de functie

Draagt zorg voor en geeft inhoud aan de ontwikkeling van een geïntegreerd curriculum en de afstemming van de onderwijsactiviteiten ten einde kwalitatief goede Gezondheidszorg Assistenten voor de instelling af te leveren.

Enkele taken:

  • Stimuleert de leerlingen tot het leren door het gebruik van didactische interventies die invulling geven aan het individueel leerproces;
  • Draagt zorg voor en geeft inhoud aan de ontwikkeling van het curriculum en de afstemming van de onderwijsactiviteiten door leerdoelen vast te stellen en die middels verschillende onderwijsmethodieken te realiseren bij de leerlingen;
  • Neemt initiatieven tot structurele wijzigingen die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen door het signaleren en reageren op en tot ontwikkeling brengen van ideeën aangaande het specifiek vakgebied en de opleiding in zijn algemeenheid;
  • Draagt actief bij aan het up to date houden van lesmateriaal;
  • Doet actief mee aan de activiteiten in het kader van curriculum ontwikkeling;
  • Neemt als docent mee aan het docentenoverleg door het uitwisselen van ervaringen, het bespreken van leerprocessen en resultaten van leerlingen.

Opleiding en ervaring

  • Pedagogisch getuigschrift in bovengenoemd vakgebied
  • Afgeronde leraren opleiding
  • Brede en verdiepte vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden van het eigen vakgebied;
  • Kennis van pedagogische en didactische werkvormen;

Sollicitatie

Uw sollicitatie met CV kunt u tot uiterlijk 13 december 2019 richten aan de directeur van de Medische Zending, dhr. H. A. Jintie MSc. aan de Zonnebloemstraat 45-47, Paramaribo of e-mailen naar: hrm@medischezending.sr

Voor meer informatie kunt u bellen op het nummer 499466 toestel 231/232.