Om het dekkingspercentage van de gele koortsvaccinatie te verhogen in Zuidoost Suriname is de Medische Zending PHCS (MZ) maandag 27 november 2017 gestart met een regionale vaccinatiecampagne. Naast de normale prikjes op alle poliklinieken langs de Marowijne-, Tapanahony- en Lawarivier, zullen Gezondheidszorgassistenten (GZA’s) vanaf woensdag alle dorpen aandoen met speciale mobile vaccinatieteams. Via de lokale radiostations worden dorpelingen opgeroepen rekening te houden met het dorpsbezoek van de teams.

Dokter Loreen Yau, belast met de coördinatie van deze campagne, verwacht dat er ruim twee duizend volwassen en kinderen gevaccineerd moeten worden tegen gele koorts. Dit gebied heeft het laagste dekkingscijfer (50%) van alle andere regio’s waarbinnen de MZ werkt. Het streven van de MZ is om binnen haar operatiegebied een dekking van 95% te bereiken. Suriname is volgens dokter Yau geregistreerd als een gele koorts endemisch gebied. Met de vaccinatiecampagne wordt getracht hieraan verbetering te brengen en de oostgrens te versterken.

Bij het bezoek aan de verschillende dorpen zullen kinderen, die achter lopen op schema voor wat de resterende vaccins betreft, meegenomen worden. Het gaat om de kinderen van de leeftijd 1 tot en met 5 jaar. Deze campagne wordt mede gefinancierd door de Pan Amarican Health Organizations (PAHO).

PUBCLIC & COMMUNITY RELATIONS MZ

 

Medische Zending Jaarverslag 2016
Newmont Suriname schenkt vaccinkoelkast aan poli’s Oost Suriname