015Ambassadeur, Jia Anania, van de Verenigde Staten van Amerika in Paramaribo, heeft op dinsdag 21 mei 2013 om 13.30u een oriëntatiebezoek gebracht aan de Stichting Medische Zending PHCS. De ambassadeur werd vergezeld door Dena Brownlow, hoofd van de Politiek-economische Afdeling bij de VS-ambassade. De delegatie werd ontvangen door de directeur van de Medische Zending  te weten de directeur drs. E. van Eer en de waarnemend  directieleden, tevens Regio Managers, drs. Gaitree Baldewsingh en drs T. Danso en de PCR-medewerker, Lloyd Djendje.

De gasten hebben van MZ-directeur een rondleiding gehad om een indruk te krijgen van de gang van zaken op het Coordinatiecentrum van de Medische Zending. Tijdens de rondleiding zijn onder andere aan de orde gekomen de opslag en distributie van medicijnen, het wagenpark, de bestrijding van malaria in het verleden en de training en bijscholing van gezondheidsassistenten.Ambasadeur Anania toonde belangstelling voor de samenwerking die MZ heeft met het Diaconessenhuis om patiënten uit het binnenland op te vangen voor specialistische behandelingen in Paramaribo en ook de manier waarop malaria is en wordt bestreden alsook hoe het door buitenlanders op onder meer de goudvelden toch wordt ingevoerd in Suriname. De gasten waren onder de indruk van de goede organisatiestructuur waarmee de MZ opereert. Met name complimenteerde Anania het bestaan van belangrijke protocollen voor een eenduidige aanpak van de gezondheidszorg in het binnenland. MZ heeft een overzichtelijke database om haar cliëntenbestand vast te stellen. “Dit maakt dat u doelmatig te werk gaat, wat bij vele andere organisaties nog moet worden aangepakt”, zei de ambassadeur. Het werven van studenten voor de opleiding tot GZA en de plaatsing van de afgestudeerden op alle poli’s verspreid over het binnenland is voor de beide gasten indrukwekkend. Opslag medicamentenDirecteur Van Eer heeft een beeld geschetst visueel op de landskaart van de ligging van ons werkgebied en ook de manier hoe MZ aan middelen komt om haar werk te kunnen financieren. Op de vraag van ambassadeur Anania of onze poli’s geconfronteerd worden met patiënten als gevolg van milieuvervuiling door kwik-gebruik op de goudvelden werd aangegeven dat dit nog moeilijk te tracen is. Of de Commissie Goud Ordeningssector al gebruik maakt van de diensten van MZ bij de ordening van de sector, werd door  de MZ-vertegenwoordiging ontkennend geantwoord. De ambassadeur deed de toezegging dat, waar mogelijk hij het werk van de Medische Zending zal steunen of andere organisaties zal stimuleren dit ook te doen.