MZ heeft inderdaad het dorp Tapoeripa aan de Nickerierivier ruim 10 maanden niet bezocht vanwege tekort aan subsidie, welke nodig is voor het bekostigen van de exploitatie, in dit geval tweewekelijks transport van een gezondheidswerker van Donderskamp naar Tapoeripa. MZ krijgt sinds 2015 subsidie, die alleen genoeg is om de salarissen uit te betalen. Geld vanuit verzekeringsbedrijven is nauwelijks genoeg voor medicamenten aankoop.

Op 8 februari 2013 is er tussen MZ en het streekziekenhuis Nickerie (LMSZN) een MOU gesloten waarin het belang van samenwerking in de gezondheidszorg is benadrukt en uitvoering van gezamenlijk specialistische missies naar Apoera en Washabo zijn opgenomen. Deze missies konden sinds vorig jaar niet meer uitgevoerd worden, omdat MZ, die hierin verantwoordelijk is voor de totale logistiek, financieel hiertoe niet meer in staat was. Sindsdien is er geen overleg meer geweest tussen MZ en LMSNZN, ook niet over Tapoeripa.

De huidige Minister van Volksgezondheid heeft tijdens één van zijn werkbezoeken aan MZ aangegeven dat zaken zoals de bouw van een poli op Tapoeripa niet op de jaarlijkse MZ-begroting mag worden gezet, maar dat dit apart als project door MZ naar hem gestuurd moet worden, waarvoor hij dan financiering zou zoeken. Dat is ook gebeurd op 18 december via zijn directeur, maar sindsdien hebben we nooit een reactie van de minister hierop mogen ontvangen.

Wij hopen dat dit soort initiatieven, waar MZ niet meer kan inkomen wegens gebrek aan subsidie, zoals missies van het streekziekenhuis Nickerie naar het achterland, en van de DC van Nickerie, die overigens ook een ambulance beloofd heeft voor Apoera en Washabo ter ondersteuning van de gezondheidszorg dáár, zullen toenemen ten voordele van de bevolking van het binnenland, die dit nu moet

MZ collega’s behalen Master of Science in Public Health diploma
MZ gebied ook geteisterd door overstroming.