Medische Zending is dertien Gezondheidszorg Assistenten rijker

De Stichting Medische Zending Primary Health Care Suriname mocht op 19 december jl. dertien Gezondheidszorg Assistenten (GzA) verwelkomen. Dit onder toezicht van de Inspectie van Verpleegkundigen en Verzorgende Beroepen (IVV) en de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias. De dertien GzA’s hebben de opleiding tot Gezondheidszorg Assistent, die verzorgd wordt door MZ en erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, met succes afgerond.

De dertien geslaagden zijn tot GzA’s beëdigd door de IVV, in aanwezigheid van hun familieleden, op het Jan van Mazijk Coördinatie centrum van MZ. Hoofd van IVV, Caroline de Baas, geeft in haar toespraak aan, dat het beroep van de GzA’s een uniek en veelzijdig beroep is en de GzA’s trots op zichzelf mogen zijn. Het hoofd van de IVV heeft de beëdigden de nodige code van ethiek van de gezondheidszorg voorgehouden, waarna het diploma is uitgereikt en het insigne voor hen is opgespeld.

Minister Antoine Elias legt in zijn toespraak het accent op het belang van educatie en bijscholing. Ook de directeur van de Medische Zending, drs. Edward van Eer, geeft het belang van bijscholing weer in zijn toespraak. Zij zijn van mening dat de gezondheidszorg een dynamisch vakgebied is. Verder vindt drs. van Eer het een waar genoegen om dit diploma uit te mogen reiken. Hij geeft aan dat het beroep van de GzA steeds belangrijker wordt binnen de samenleving, dat elke organisatie de GzA’s in dienst zou willen nemen. Mw. Centhia Rozenblad, voorzitter van het stichtingsbestuur van MZ, geeft aan dat de Medische Zending rekent op bekwaamheid van de kersverse GzA’s.

Uit de dertien geslaagden zijn er twee best geslaagden met gelijke punten, die extra in de bloementjes zijn gezet.