Het geografische werkgebied beslaat 90% van de oppervlakte van Suriname, waarin ongeveer 56.000 personen wonen, met de grootste concentraties langs de rivieren in de oostelijke helft van het land. De activiteiten die moeten leiden tot het product worden momenteel uitgevoerd op de 57 locaties in het binnenland, die worden aangestuurd en ondersteund vanuit het “Jan van Mazijk coördinatiecentrum” te Paramaribo.

 

Het dienstenpakket dat de Medische Zending PHCS verstrekt, omvat:

 • Algemeen spreekuur volgens gestandaardiseerde protocollen met medicamenten uit de essentiële geneesmiddelenlijst naar WHO standaarden;
 • Huisbezoek;
 • Spoedeisende hulp buiten normale bezoektijden van de polikliniek;
 • Observatie op de polikliniek;
 • Spreekuur voor ouders en verzorgers van kinderen tussen 0 en 5 jaar;
 • Vaccinatie middels uitvoering van het Expanded Program on Immunisation (EPI);
 • Prenatale consultatie van aanstaande moeders;
 • Tandheelkundige dienstverlening en preventie;
 • Overleg met specialisten in de tweedelijn omtrent adviezen ter plekke in het binnenland of verwijzing naar het ziekenhuis (tweedelijn);
 • Verloskunde van de ongecompliceerde baring;
 • Spoedtransport naar de tweedelijn op medische indicatie;
 • Voorlichting op de polikliniek en op locatie in het dorp.

Dit dienstenpakket stelt de Medische Zending in staat een 25-tal producten te leveren aan de doelgroep.
Bij dit dienstenpakket zijn de gezondheidsassistent, malaria microscopist en de polikliniekhulp de spil. Zij worden aangestuurd en gesuperviseerd door het streekpolikliniekhoofd (SPH) en de regiomanager. De laatstgenoemde is een arts die ervoor zorgt dat alle zaken die nodig zijn om de gezondheidszorg te kunnen bieden optimaal functioneren. Gezondheidsassistenten, malariamicroscopisten, SPH’s en polihulpen zijn medewerkers die  uit het binnenland afkomstig zijn en die door de Medische Zending zijn opgeleid. Van groot belang is ook het logistiek en ondersteunend personeel dat onontbeerlijk is voor het zorgsysteem.

Specialistische Missies
De Stichting Medische Zending Primary Health Care Suriname zet zich nu ook in voor het aanbieden van specialistische zorg aan haar doelgroep op de plaats waar zijn wonen in het binnenland. In het kader hiervan zijn er samenwerking overeenkomsten aangegaan met verschillende specialisten die hun diensten aanbieden. Er wordt een selectie van patiënten gemaakt door de Regio Manager en of Ressortarts die door een specialist gezien moeten worden. Veelal betreft het patiënten die door de ressortarts of gezondheidsassistent verwezen zijn voor specialistische hulp in Paramaribo, maar vanwege verschillende redenen zoals huisvestingsgebrek in Paramaribo, de specialist niet bezoeken. De specialisten reizen af naar de verschillende dorpen in het binnenland en houden consult. Patiënten die niet ter plekke behandeld kunnen worden, moeten toch de reis naar Paramaribo ondernemen. Tot nu toe zijn er specialistische missies geweest van kinderartsen, dermatologen en oogartsen.