Het geografische werkgebied beslaat 90% van de oppervlakte van Suriname, waarin ongeveer 56.000 personen wonen, met de grootste concentraties langs de rivieren in de oostelijke helft van het land. De activiteiten die moeten leiden tot het product worden momenteel uitgevoerd op de 56 locaties in het binnenland, die worden aangestuurd en ondersteund vanuit het “Jan van Mazijk coördinatiecentrum” te Paramaribo.

 

De gezondheidszorg wordt geboden door een gezondheidsteam, bestaande uit Gezondheidszorg Assistenten (GZA’s), gesuperviseerd door ressortartsen en ondersteund door polikliniekhulpen, microscopisten en andere ondersteunende medewerkers.De gezondheidszorg bestaat uit een basispakket van de volgende diensten:

Spoedeisende Hulp

Moeder en kindzorg

 • IMCI: Integrated Management of Childhood Illnesses
 • IMPAC: Integrated Management of Pregnancy and Childbirth

Family Planning

School gezondheidsprogramma:

 • Screeningsprogramma’s (vòòr vroegtijdig opsporen van CervixCa en MammaeCa)
 • Gezondheidsbevordering Management van overdraagbare aandoening:
 • TBC
 • Malaria
 • STI/HIV/aids
 • Andere epidemie veroorzakende ziekten (diarree, luchtweginfectie)

Management van niet overdraagbare aandoeningen

(Non Communicable Disease):

 • Hypertensie
 • Diabetes Mellitus
 • CVA
 • Astma
 • Hartziekten
 • Mental Health (rehabilitatie plan)

  Tandheelkundige zorg
  De nadruk van het tandheelkunde zorgprogramma van de Medische Zending ligt op preventie.
  De doelgroep zijn de peuters en leerlingen van de GLO scholen in het binnenland. Dit programma is onderdeel van het schoolgezondheidsprogramma.
  De diensten van dit programma zijn:•     Preventieve zorg ( mondhygiëne instructies en tzt. Fuoride applicaties)
  •     Screening (Gebitscontroles)
  •     Curatieve zorg ( Restauraties volgens de ART(Atraumatic Restorative Treatment) methode)
  •     Acute tandheelkundige zorg ( extracties)
  •     Gebitsreiniging (verwijderen van tandsteen)

Ondersteunende diensten

Outreach:

 • Laboratorium onderzoek
 • Telehealth
 • HMIS
 • Observatie op de poli
 • Tweedelijnzorg. De kwaliteit van dit pakket doet niet onder voor andere pakketten van gezondheidszorgdiensten in de eerste lijn. De aanbieders van het pakket van de Medische           Zending zijn van verschillend opleidingsniveau, goed opgeleid en volledig berekend voor hun taak.

Specialistische Missies
De Stichting Medische Zending Primary Health Care Suriname zet zich nu ook in voor het aanbieden van specialistische zorg aan haar doelgroep op de plaats waar zijn wonen in het binnenland. In het kader hiervan zijn er samenwerking overeenkomsten aangegaan met verschillende specialisten die hun diensten aanbieden. Er wordt een selectie van patiënten gemaakt door de Regio Manager en of Ressortarts die door een specialist gezien moeten worden. Veelal betreft het patiënten die door de ressortarts of gezondheidsassistent verwezen zijn voor specialistische hulp in Paramaribo, maar vanwege verschillende redenen zoals huisvestingsgebrek in Paramaribo, de specialist niet bezoeken. De specialisten reizen af naar de verschillende dorpen in het binnenland en houden consult. Patiënten die niet ter plekke behandeld kunnen worden, moeten toch de reis naar Paramaribo ondernemen. Tot nu toe zijn er specialistische missies geweest van kinderartsen, dermatologen en oogartsen.