Het geografische werkgebied beslaat 90% van de oppervlakte van Suriname, waarin ongeveer 56.000 personen wonen, met de grootste concentraties langs de rivieren in de oostelijke helft van het land. De activiteiten die moeten leiden tot het product worden momenteel uitgevoerd op de 57 locaties in het binnenland, die worden aangestuurd en ondersteund vanuit het “Jan van Mazijk coördinatiecentrum” te Paramaribo.

 

De gezondheidszorg wordt geboden door een gezondheidsteam, bestaande uit gezondheidsassistenten (GZA’s), gesuperviseerd door ressortartsen en ondersteund door polikliniekhulpen, microscopisten en andere ondersteunende medewerkers.De gezondheidszorg bestaat uit een basispakket van de volgende diensten:

Spoedeisende Hulp

Moeder en kindzorg

 • IMCI: Integrated Management of Childhood Illnesses
 • IMPAC: Integrated Management of Pregnancy and Childbirth

Family Planning

School gezondheidsprogramma:

 • Screeningsprogramma’s (vòòr vroegtijdig opsporen van CervixCa en MammaeCa)
 • GezondheidsbevorderingManagement van overdraagbare aandoening:
 • TBC
 • Malaria
 • STI/HIV/aids
 • Andere epidemie veroorzakende ziekten (diarree, luchtweginfectie)

Management van niet overdraagbare aandoeningen

(Non CommunicableDisease):

 • Hypertensie
 • Diabetes Mellitus
 • CVA
 • Astma
 • Hartziekten
 • Mental Health (rehabilitatie plan)

Tandheelkunde zorg:

 • Poetsprogramma
 • Screening (Gebitscontrole)
 • Vullingen (Atramatisch Restoratie Therapie)
 • Kiesverdoving en extracties
 • Reinigen van het gebit (verwijderen van tandsteen)
 • Behandeling van tandvliesinfecties

Ondersteunende diensten

Outreach:

 • Laboratorium onderzoek
 • Telehealth
 • HMIS
 • Observatie op de poli
 • Tweedelijnzorg

  De kwaliteit van dit pakket doet niet onder voor andere pakketten van gezondheidszorgdiensten in de eerste lijn. De aanbieders van het pakket van de Medische Zending zijn van verschillend opleidingsniveau, goed opgeleid en volledig berekend voor hun taak.

Specialistische Missies
De Stichting Medische Zending Primary Health Care Suriname zet zich nu ook in voor het aanbieden van specialistische zorg aan haar doelgroep op de plaats waar zijn wonen in het binnenland. In het kader hiervan zijn er samenwerking overeenkomsten aangegaan met verschillende specialisten die hun diensten aanbieden. Er wordt een selectie van patiënten gemaakt door de Regio Manager en of Ressortarts die door een specialist gezien moeten worden. Veelal betreft het patiënten die door de ressortarts of gezondheidsassistent verwezen zijn voor specialistische hulp in Paramaribo, maar vanwege verschillende redenen zoals huisvestingsgebrek in Paramaribo, de specialist niet bezoeken. De specialisten reizen af naar de verschillende dorpen in het binnenland en houden consult. Patiënten die niet ter plekke behandeld kunnen worden, moeten toch de reis naar Paramaribo ondernemen. Tot nu toe zijn er specialistische missies geweest van kinderartsen, dermatologen en oogartsen.