Binnen de zorgverlening worden er programma’s conform de nationale richtlijnen van het ministerie van volksgezondheid uitgevoerd.

HIV / AIDS

Huidige prioriteitsgebieden

a. Beleidsformulering en coördinatie
b. Preventie
c. Behandeling en zorg
d. Monitoring en evaluatie

Reproductieve gezondheid

Het traditionele seksueel gedrag van de Marrongemeenschap is aan het veranderen. Dit als gevolg van niet te stuiten ontwikkelingen in de gemeenschap.

Traditionele Geneeskunde

De Medische Zending ondersteunt de herontdekking van wijsheid, traditie en cultuur van de binnenlandbewoners. In dit kader is er een samenwerking met het Amazone Conservation Team (ACT).

Immunisatie

In het werkgebied van de MZ worden er conform de richtlijnen van het Nationaal Immunisatie Programma (NIP) vaccinaties verstrekt. Het vaccinatieschema zoals dat gehanteerd wordt sedert 1 juni 2005 is weergegeven in onderstaande tabel.