Werknemers bond MZ dient petitie in bij directie MZ

De Medische Zendings Werknemers Organisatie (MZWO) heeft op 26 juli 2017 een petitie ter staking ingediend bij de directie van de  Medische Zending. Ondanks het invoeren van een crisis managementplan zal het  de directie  bij ongewijzigde financiele situatie niet  lukken om de salarissen en vakantiegelden over de maand juli 2017 uit te betalen  In de  petitie hebben de bondsleden aangegeven per onmiddellijk het werk neer te leggen en geven de directie de gelegenheid tot donderdag 27 juli a.s. de salarissen en vakantie gelden te storten.

In een circulaire d.d. 21 juli 2017 geeft de directie van de Medische Zending aan dat zij vanwege het uitblijven van de subsidie vanuit de overheid over de periode april, mei en juni 2017, niet in staat zal zijn om de salarissen en vakantiegelden over de maand juli 2017 uit te betalen aan haar medewerkers.  Het uitblijven van deze gelden is reeds onder de aandacht gebracht van de instanties die verantwoordelijk zijn voor de uitbetaling van subsidies.

Door deze actie is de medische zorg vanuit de poliklinieken en het coördinatie centrum naar het binnenland en haar bewoners niet gegarandeerd. Ook de optimale zorg, zoals bevoorrading van medicamenten, politochten en voorlichtingsactiviteiten zijn door deze actie per onmiddellijk stopgezet..

Dewerknemers van MZ geven wel de garantie dat spoedgevallen en eventuele emergencies, ondanks de staking, wel behandeld zullen worden.

De Directie van de Medische Zending Primary Health Care Suriname